M&M Webmedia wil door middel van dit Privacy Statement de privacy van de bezoekers van de website https://www.mm-webmedia.nl respecteren en ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie die ons verschaft wordt via contact-/offerte formulieren of op andere wijze vertrouwelijk en volgens de daarvoor geldende eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Doeleinden gegevensverwerking

Bij interesse in één of meerdere diensten van M&M Webmedia zal er contact met u worden opgenomen of zal er een offerte worden opgesteld. Voor het opnemen van contact of het opstellen en toesturen van deze offerte zullen wij de volgende gegevens opslaan:

– Bedrijfsgegevens/ NAW-gegevens
– Naam contactpersoon
– E-mailadres contactpersoon
– Telefoonnummer contactpersoon

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door M&M Webmedia verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Deze gegevens worden na goedkeuring van een offerte ook gebruikt voor het toesturen van de definitieve opdracht en daaruit vloeiende administratieve zaken als de facturering. Om uw privacy te waarborgen heeft M&M Webmedia een verwerkersovereenkomst gesloten met de leverancier van het boekhoud-/factureringsprogramma.

Voor de administratieve afwikkeling kan M&M Webmedia de volgende bedrijfs-/persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, Tussenvoegsel en Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Factuuradres, Postcode en Woonplaats;
 • BTWnummer
 • KvK-nummer

Tevens hebben deze gegevens als doel om altijd actuele (contact) gegevens te hebben van onze (potentiële) klanten en om activiteiten te ontplooien voor het vergroten van het klantenbestand van M&M Webmedia. De gegevens in het boekhoud-/factureringsprogramma van M&M Webmedia blijven actief gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna tot verzoek tot verwijdering van deze gegevens.

Inzage klantgegevens

Indien u – als relatie of potentiële klant van M&M Webmedia – uw gegevens wilt inzien dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen waarna M&M Webmedia u deze gegevens zal verstrekken.

Indien u niet meer benaderd wilt worden met informatie over onze producten of diensten of uw gegevens wilt laten verwijderen uit ons boekhoud-/factureringsprogramma, dan kunt u ons daarvan schriftelijk op per e-mail op de hoogte stellen. Dit kunt u doen door uw verzoek te versturen naar info@mm-webmedia.nl.

Vastlegging van gegevens

Google Analytics

Om inzage te krijgen in de prestatie en het gebruik van https://www.mm-webmedia.nl wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze software legt diverse gegevens vast over de bezoekers op de website, de herkomst van het bezoek (bijvoorbeeld via een link op Social Media of een verwijzing op een andere webpagina), de bekeken webpagina’s, hoe lang de website of webpagina’s bezocht zijn, welke zoekopdrachten er gebruikt worden, etc.

Belangrijk: Deze gegevens kunnen nooit gebruikt worden om te herleiden naar een individu of persoon. E-mailadressen, telefoonnummers etc. zijn uitgesloten van deze vastlegging.

Om de bovenstaande gegevens vast te leggen wordt ook gebruikt gemaakt van cookies. Afhankelijk van de instellingen van uw webbrowser kunt u hiervan een melding krijgen bij het openen van onze website of webpagina. We willen benadrukken dat er op geen andere wijze gegevens worden vastgelegd dan hierboven beschreven.

Leadfeeder

De grondslag voor deze gegevensbewerking is direct marketing en/of statische (marketing) analyse.
Statistieken over organisaties die de website bezoeken
Aan deze website is software gekoppeld. Met deze software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. Deze software verwerkt hiertoe IP-adressen van onze bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze website, wordt niet gedeeld met derden.

Hier vind je informatie over de werking van Leadfeeder

AVG / GDPR

Op 9 mei 2018 zijn er wijzigen doorgevoerd in Google Analytics vanwege deze wetgeving:

– Er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
– Voor privacy doeleinden worden de IP-adressen geanonimiseerd.
– Er worden geen gegevens gedeeld met Google.
– Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten i.c.m. Google Analytics cookies zoals re-marketing.
– Uitsluiten van gegevensverzameling

Indien u het niet op prijs stelt dat M&M Webmedia uw bezoekgedrag vastlegt dan kunt u ervoor zorgen dat Google Analytics géén gegevens vastlegt in cookies. Hiervoor kunt u verschillende acties ondernemen o.a.:

 • Een plug-in installeren op uw webbrowser. (Kijk hier voor een overzicht van de mogelijkheden voor de diverse webbrowsers: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)
  Indien u zich volledig wilt beschermen tegen het accepteren en plaatsen van cookies tijdens uw bezoek aan https://www.mm-webmedia.nl dan dient u dat in de instellingen van uw webbrowser aan te passen. Kijk voor meer informatie bij de privacy instellingen van de door u gebruikte webbrowser.
 • Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van uw opdracht. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving (serverbeheer & hosting)
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • Het uitleveren van bepaalde diensten;

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Beveiliging gegevens

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens M&M Webmedia van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Aanpassen privacy statement

  M&M Webmedia behoudt altijd het recht om dit privacy statement aan te passen. Indien er wijzigen in ons privacy statement plaatsvinden dan zullen wij deze op onze website publiceren.

  Cookies

  Om de website goed te kunnen laten functioneren en om gegevens omtrent bezoekers (zoals beschreven bij “vastlegging van gegevens”) vast te leggen plaatst https://www.mm-webmedia.nl functionele cookies.

  Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt deze op elke gewenst moment zelf verwijderen. Kijk voor meer informatie over het verwijderen van de cookies van uw webbrowser in de instellingen of handleiding van uw webbrowser.

  Indien u de cookies verwijderd heeft kan het zijn dat bepaalde websites opnieuw voorkeuren aan u vragen of dat u opnieuw in moet loggen.

  Belangrijk: bij cookies zijn persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen en bankrekeninggegevens uitgesloten van vastlegging. Cookies zijn volledig veilig en nooit te herleiden naar een individu of persoon.

  Klachtenprocedure

  Heeft u een klacht naar aanleiding van het gebruik van uw persoonsgegevens? En kunnen wij u daarbij niet verder helpen? Dan kunt u altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Onze contactgegevens

  M&M Webmedia
  Transistorstraat 31
  1322 CK Almere
  Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 6879 3596 te Almere

  Wil je meer informatie?

  Neem dan direct contact met ons op via: info@mm-webmedia.nl. We helpen je graag verder.

  Laatste update: 9 mei 2018